Impresja Art Resort, Duszniki-Zdrój
Wystawa Marii Komorowskiej
  1. Hauptseite
  2. Szczegóły aktualności

Szczegóły aktualności

Ankunftsdatum
Abreisedatum

Wystawa Marii Komorowskiej "NIEWYCZERPANE"

12 September 2022

 

Zaproszenie na wystawę

 

NIEWYCZERPANE

Maria Komorowska

15.09.2022- 15.10.2022

 

Spotkanie z autorką - 15.09, godz. 17.00

 

Impresja Art Resort

Zielona 19, Duszniki-Zdrój

www.impresja.net

 

Maria Komorowska – w latach 1976–1982 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu (obecnie ASP) oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w Pracowni Plakatu prof. Henryka To- maszewskiego i Pracowni Malarstwa prof. Teresy Pą- gowskiej. Od 2001 r. wykłada rysunek i rzeźbę na Wy- dziale Architektury w WSEiZ (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania) w Warszawie. Uprawia grafikę głównie w technice papieru czerpanego. Od wielu lat związana jest artystycznie i emocjonalnie z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, gdzie tworzy i wystawia swoje prace.

„Ważną i charakterystyczną właściwością papieru czerpanego jest możliwość wpuszczania światła w materię obrazu. Ekspresja mojej kreacji w dużym stopniu uzależniona jest od istnienia czynnika ze- wnętrznego, jakim jest światło. Zamysł pracy określa, czy podlegać ona będzie działaniu światła naturalnego czy sztucznego. Papiero- wy obraz rozświetlony promieniem słońca staje się wyrazisty i wy- gasza się aż do kompletnego zaniku czytelności, kiedy zapadnie zmrok. Będzie wówczas uczestniczyć w misterium światła roz- grywającym się wewnątrz materii pracy. Jest to zjawisko, które nie występuje w żadnej innej technice graficznej, można je jedynie przyrównać do efektów witrażowych.

W cyklu prac obraz zapisany jest jedynie zróżnicowaniem grubości wylanej masy, a światło jest konieczne dla ujawnienia rozgrywają- cej się wewnątrz papieru ekspresji obrazu. Prace te muszą być wówczas oglądane pod światło, podobnie jak witraż. Pozbawione tego zewnętrznego światła za sobą całkowicie utracą czytelność i postrzegane będą jako „nieme”, niezapisane czyste karty papieru. W tradycyjnych technikach grafiki warsztatowej problemy światła rozstrzygane są proporcją bieli do czerni. W technice czerpania pa- pieru mamy do czynienia ze światłem rzeczywistym. Fragmenty papieru pozbawione pewnej ilości materii absorbują w to miejsce większą ilość światła.

Pozostawiam często w pracach duży obszar zapisu chwili w stanie jakby trwania, niezamkniętego procesu, zgodnie z bliskimi mi kon- cepcjami estetyki Wschodu opartej na filozofii zen, w której dzieło sztuki powinno posiadać pierwiastek niedokończenia, przez co staje się otwarte na nieskończoność. Ma rozbudzać wyobraźnię, ale nie do końca ją wypełnić i nazwać. Niedopowiedzenie i działanie za pomocą sugestii pozwala widzowi uczestniczyć w dziele kreacji i jego znaczeń, poprzez własną wrażliwość i refleksję.”

Maria Komorowska

ul. Zielona 19
57-340 Duszniki-Zdrój, Polska

siehe auf der Karte
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [ASCENS PROJEKT MARIUSZ PIEŃKOS, Zielona 19, 57-340, Duszniki-Zdrój] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert